RADIOAMATEUR REPEATERS AMSTERDAM

gallery/bccb91e17bf233fa77c39876ed55bd8b_183x151

RADIOAMATEUR REPEATERS  AMSTERDAM

Stichting

update 04/05/19

gallery/bccb91e17bf233fa77c39876ed55bd8b_183x151
gallery/bccb91e17bf233fa77c39876ed55bd8b_183x151

Frequenties

gallery/asd 61
gallery/27mc pi4asd
gallery/5d3ecbb3e8bc19ce047718a00a8a66d7
Vanaf 01-06-19 kan je een boete krijgen bij gebruik van een portofoon tijdens het fietsen of rijden in de auto.
Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet  01-01-2019
 
Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radioapparaat, bestemd om andere frequentieruimte dan omroep-frequenties te gebruiken, zonder vergunning of registratie.
 
Het betreft apparaten voor radiozendamateurs, zonder dat de houder in het bezit is van een vergunning voor gebruik van frequentieruimte of een registratie danwel waarbij er wel een vergunning of registratie is verleend maar de gebruiker de apparaten (moedwillig) onjuist gebruikt en dit tot gevaarlijke situaties leidt.
 
1e keer: Geldboete 500.00
2e keer: Geldboete 750.00 of
               taakstraf 60 uur
vaker   : Taakstraf 80 uur of       
              gevangenisstraf 5 weken

 

In alle bovenstaande gevallen geldt;
verbeurdverklaring van apparatuur